Jak chronić znak towarowy i dlaczego warto to robić?

Technologia

27-11-2022

Ze znakami towarowymi mamy styczność na co dzień. Logo firmy, nazwa ulubionego produktu kosmetycznego, łatwy do zapamiętania slogan – to tylko kilka przykładów tego typu znaków. Ich ochrona ma z punktu widzenia przedsiębiorców niebagatelne znaczenie. Jak to wygląda w praktyce i jakie płyną z tego korzyści?

Znak towarowy – co to takiego?

Znaki towarowe obecne są niemal we wszystkich dziedzinach życia. To nic innego, jak charakterystyczne oznaczenia, dzięki którym da się odróżnić towary jednej firmy od towarów innego przedsiębiorcy. Najczęściej przybierają one formę rysunków, wyrazów, ornamentów, form przestrzennych, sygnałów dźwiękowych czy kompozycji kolorystycznych. Stąd wymienia się rozmaite rodzaje znaków towarowych: dźwiękowe, zapachowe, dotykowe, ruchome, słowne, przestrzenne itd. Potocznie określa się je mianem znaków firmowych czy znaków handlowych etc.

Znak towarowy – jak objąć go ochroną?

W celu objęcia znaku towarowego ochroną należy zarejestrować go w Urzędzie Patentowym RP. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że oznaczenie te musi być przede wszystkim unikalne oraz pozwalające w jednoznaczny sposób ustalić przedmiot ochrony. Wymagany odróżniający charakter znaku jest tym, o czym była mowa powyżej – oprócz tego konieczne jest, żeby takie oznaczenie nie było opisem sprzedawanych produktów. Prawo ochronne na znak towarowy przyznawane jest na 10 lat z opcją wydłużenia go na kolejne trwające również 10 lat okresy. W praktyce czas ochrony znaku towarowego może być nieograniczony. Oczywiście zarówno uzyskanie, jak i przedłużenie prawa do ochrony wiążą się z opłatami. Ich wysokość zależy od zakresu terytorialnego ochrony, ilości klas wskazanych w zgłoszeniu oraz od formy znaku. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 zł (400 zł w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną), a dopłata za każdą następną klasę to 120 zł. Jeśli w rachubę wchodzi przedłużenie ochrony, to jest to 400 zł na następnych 10 lat za każdą klasę.

Jak chronić znak towarowy i dlaczego warto to robić?

Znak towarowy – o tym warto pamiętać!

Zgłaszając znak towarowy do Urzędu patentowego, trzeba liczyć się z wynikającym z przepisów obowiązkiem jego stosowania względem usług i towarów, dla których go zarejestrowano. Jeżeli przedsiębiorcy nie posługują się takimi oznaczeniami w ciągu 5. lat od momentu uzyskania prawa do ochrony, może wygasnąć ochrona na znaki towarowe. Kraków to doskonały przykład lokalizacji, gdzie istnieje opcja skorzystania z profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego. W sprawach związanych z ochroną znaków towarowych udziela on kompleksowego wsparcia: przeprowadza badanie „czystości” znaku, pomaga przygotować wniosek, dokonuje wyceny kosztów rejestracji znaku towarowego, zapewnia pomoc przy rejestracji znaków towarowych w trybie międzynarodowym etc.

Znak towarowy – dlaczego jego ochrona się opłaca?

Objęcie znaku towarowego ochroną jest opłacalne głównie dlatego, że chroni interesy przedsiębiorcy, który uzyskał prawo do ochrony danego oznaczenia. Chodzi tutaj o działania nieuczciwej konkurencji polegające na bezprawnym wykorzystywaniu danego znaku.

 

 

 

Podobne artykuły