Jak prawidłowo napisać list?

Hobby

18-07-2022

Pisanie listów jest teraz rzadką praktyką i ludzie nie wysyłają już tylko odręcznych wiadomości pocztą, jak kiedyś. Wciąż jednak ta forma jest stosowana w różnych okolicznościach. Przy tej formie korespondencji ważne jest, aby poprawnie zaadresować list, zawrzeć poprawne zwroty grzecznościowe i nie popełniać błędów ortograficznych.

Jak prawidłowo napisać list?

Aby list był prawidłowo napisany musi mieć odpowiednią strukturę:

  • Data i miejscowość umieszczone w lewym górnym rogu.
  • Zwrot grzecznościowy do odbiorcy listy
  • Wstęp, w którym zmieszczą się informacje w tym, w jakiej sprawie piszemy do danej osoby, instytucji czy grupy osób.
  • Rozwiniecie, w którym podaje się najistotniejsze informacje dotyczące celu, w którym jest pisany list.
  • Zakończenie, w którym zamieszcza się podsumowanie całej treści oraz ewentualne wnioski.
  • Końcowy zwrot grzecznościowy oraz podpis.

Jest kilka rodzajów listów, co należy wziąć pod uwagę pisząc list. Listy nieformalne, zwane również listami osobistymi, są najłatwiejsze do napisania. W ich przypadku sztywne reguł i zasady dotyczące konstrukcji i słownictwa nie obowiązują. Najczęściej adresowane są do przyjaciół lub rodziny, czyli do kogoś, kogo znamy osobiście. Stanowią bardzo często relację z wakacji w postaci pocztówek czy opisy tego, co słychać i co działo się w ostatnim czasie.

Jak prawidłowo napisać list?

List formalny to zawsze list służbowy lub adresowany do instytucji, a więc bardzo oficjalny. Z tego względu charakteryzuje się sztywnymi i konkretnymi zasadami dotyczącymi języka i struktury.  

Osobną opcją jest list motywacyjny, czyli bardzo specyficzna wiadomość tworzona do potencjalnego pracodawcy. Ta forma również zanika, ale wciąż bywa, że firmy proszą o przygotowanie takiego listu. W nim powinny się znaleźć informacje o tym, dlaczego chcemy rozpocząć parce na tym konkretnym stanowisku oraz dlaczego warto nas wybrać. Warto przedstawić swoje mocne strony i jak wpłyną one na pracę. Ten list również powinien mieć utrzymaną strukturę listu formalnego oraz być napisany językiem formalnym z użyciem zwrotów grzecznościowych.

Podsumowanie

List jest jednym z najważniejszych narzędzi w arsenale każdego profesjonalisty. Może to być list formalny lub nieformalny list pisany ręcznie, ale obecnie najczęściej tradycyjny list wysyłany jest w formie mailowej. W ten sposób wciąż ważne jest jego poprawne pisanie.

 

Podobne artykuły